top of page

Oorkaarstherapie

Oorkaarsen zijn al reeds lang bekend en o.a. door Chinezen, Tibetanen en Indianen gebruikt ter behandeling van klachten.

Er zijn in onze moderne tijd proeven gedaan met Kirham fotografie. Hieruit blijkt dat op deze foto's voor en na de behandeling met oorkaarsen duidelijke verschillen te zien zijn. De energie in het lichaam verandert en wordt geactiveerd.

De kaarsen zijn gemaakt van katoen, behandeld met bijenwas en kruiden. Ook nu is de kaars nog steeds een zuiver natuur product.


Wat doet een oorkaars behandeling?

Oorkaarsen bevorderen de doorbloeding van het oor en hoofd en de lymfestroom in oren, keel, neus- en bijholten. Door de warmte gaat het trommelvlies trillen en door de trilling versoepelt het trommelvlies, waardoor het doorlaatbaar wordt. 

Tijdens de verbranding van de biosun-oorkaars zijn verschillende fasen in de werking ervan te onderscheiden. Dankzij het "schoorsteeneffect" ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang en een vibratie van de luchtzuil door de werking van de vlam. Hierdoor wordt het trommelvlies als het ware licht gemasseerd hetgeen een drukregulatie in het middenoor tot gevolg heeft.

Ervaring.

Cliënten spreken van een weldadige, bevrijdend en lichter gevoel in de hoofd-oor regio. Bij de verdere verbranding, speciaal na het "omklappen" van het verbrande gedeelte, ontstaat een lichte overdruk in de uitwendige gehoorgang en intensiveert de warmte die wordt overgedragen op acupunctuurpunten in het oor en stimuleert deze punten. Deze aangename warmte verhoogt de perifere doorbloeding, activeert het immuunsysteem en verbetert de ontslakkende werking van de lymfevaten. De damp van de verbrande kruiden diffundeert door het trommelvlies en bereikt het middenoor, het evenwichtsorgaan, het slakkenhuis en het orgaan van Corti. Voorts, via de buis van Eustachius, de mond-, keel-,neus- en bijholten.

Spontaan kan dit ook een vrijere neusademhaling en een beter geurvermogen tot gevolg hebben. Ook bij een tot dan toe verstopte neus.

De oorkaarstherapie bestaat uit de volgende onderdelen:

Je gaat ontspannen op je rug op de behandeltafel liggen. Als je dat prettig vindt, kun je een deken over je heen krijgen. We beginnen met een lymfe-massage. Deze begint bij je sleutelbeen, gaat naar boven en beslaat vervolgens het hele oor-gebied.

Daarna mag je op je zij gaan liggen, zo dat je comfortabel ligt. Je krijgt vervolgens een oorreflexzone massage, waarna de oorkaars behandeling plaats vindt. Hierna ga je op je andere zij liggen en wordt de behandeling op het andere oor toegepast.

Als allebei de oren een oorkaarsbehandeling gehad hebben, wordt de behandeling afgesloten met een gezichtsmassage. Hierna kun je nog een kwartiertje blijven liggen om lekker bij te komen.

Indicaties: 

Alle klachten boven het sleutelbeen.

Afvoer van overtollig oorsmeer.

Oorpijn. 

Irritaties van oor-en bijholten. 

Oorsuizen.

Keelpijn.

Slechthorendheid.

Nervositiet.

Stresssymptomen.

Hoofdpijn en migraine.

Sinusitis.

Rinitis.

Beginnende verkoudheid.

Griep.

Doorbloedingsstoornissen van het oor.

Ontstoken amandelen.

Ontspanning.

Contra-indicaties:

Doorboord trommelvlies.

Epilepsie.

Ontstekingen in de uitwendige gehoorgang.

Allergie.

Implantaten van de middenoorbeentjes.

Effecten van een oor-reflexe-zone massage:

Met een oor-reflexe-zone massage kan de zelfwerkzaamheid van ieder orgaan worden ondersteund. Op en rondom de oorschelp liggen honderden reflexzones en acupunctuurpunten, die door de massage gestimuleerd worden. Hierdoor wordt ook het regeneratieproces in o.a. het bindweefsel geprikkeld. De circulatie van energie, bloed en lymfe zal hierbij in het gehele organisme verbeteren.


bottom of page