top of page


Edelsteen tincturen.

Geschiedenis.

Van oude beschavingen is bekend dat er geneeskrachtige bereidingen van mineralen en edelstenen werden gebruikt. Zo kenden de Indiërs, Egyptenaren, Chinezen, Grieken, Romeinen en diverse indianenvolkeren een traditie met dergelijke bereidingen. In middeleeuws Europa was het bij de welgestelden gangbaar om edelsteen-preparaten inwendig te gebruiken. Maar van de kennis van deze preparaten, anders dan bij kruiden, zijn ons uit oude tijden slechts onsamenhangende fragmenten overgeleverd. Alleen het oude Indiase boek van de geneeskunst, de Ayurveda, vormt hierop een uitzondering. De moderne literatuur is over dit onderwerp eveneens zeer beperkt.

In deze tijd.

Gelukkig is het in deze tijd ook mogelijk om edelsteen tincturen te gebruiken. Ik werk in mijn praktijk al heel veel jaren met de edelsteentincturen van Tahuti health goods. Edelsteen tincturen zijn preparaten van edelstenen, mineralen en kristallen. Deze vloeibare extracten blijken op verschillende nivo's van de mens heilzaam te werken, zowel op het lichamelijke als op het geestelijke vlak. Therapeutisch werk ik met de edelsteen tincturen onverdund, maar ook in combinatie met verschillende bloementincturen. Ik heb hier goede ervaringen mee. In Handboek Edelsteen Remedies, geschreven door Amandus Korse en Wilma Podbregar, wordt de werking van de edelsteen tincturen uitvoerig uitgelegd.


Bloesem tincturen

Dr. Bach.

De meest bekende en de oudste bloesem tincturen zijn die van dr. Bach.

Edward Bach was voor hij zijn bloesemtherapie ontwikkelde een arts, bacterioloog en homeopaat. 

In 1930 gaf hij zijn succesvolle praktijk in Londen op om zich helemaal te wijden aan een speurtocht naar een eenvoudiger geneeswijze op natuurlijke grondslag.

De holistisch opvatting van gezondheid, ziekte en genezing gaat uit van de volkomen eenheid van alles wat leeft, alsmede van het unieke karakter van alle daarin voorkomende systemen. Ieder van ons bevindt zich op een unieke levensreis. Onze gezondheidstoestand vormt een indicatie voor het punt waarop wij ons momenteel bevinden op die reis. Ieder ziektesymptoom, of dat nu fysiek, psychisch of geestelijk is, vertelt ons een specifieke boodschap. Het gaat er om deze boodschap te onderkennen, te aanvaarden en ten behoeve van onze reis te benutten. Ieder waarachtig genezingsproces is een positief JA tegen de heelheid van ons wezen.

Het beginsel van de bloesemremedies volgens Bach kan vanuit deze optiek worden beschreven als " genezing door middel van het herstel van de harmonie in het bewustzijn". Het brengt ons op de scharnierpunten van onze persoonlijkheid, daar waar de levensenergie in verkeerde banen is geleid of zelfs is geblokkeerd, opnieuw in harmonisch contact met onze heelheid.

"Genees u zelf" zo luidt het zinnetje waarmee Edward Bach zijn filosofie karakteriseerde. Want in laatste instantie zijn wij het zelf, die de genezing mogelijk maken of toestaan.


Wat zijn bloesem remedies?

De bloesem remedies zijn tincturen, die bereid zijn uit de bloesems van planten, bomen en struiken, welke allemaal een geneeskrachtige werking hebben. Dr. Bach ontwikkelde 38 tincturen die verdeeld zijn in 7 groepen: angst, onzekerheid, onvoldoende interesse in het hier en nu, eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid en wanhoop, en overbezorgdheid voor het welzijn van anderen. Er is ook nog een speciale tinctuur: de Rescue Remedy. Deze is samengesteld uit 5 bloesems en te gebruiken in noodsituaties, shock of na een ongeluk.

In navolging van Bach, zijn er in de loop van de tijd steeds meer bloesem tincturen ontwikkeld. Aan deze ontwikkeling lijkt nog geen einde te komen, de mogelijkheden zijn legio.

Ik werk met de Bach remedies, maar ook met de Californische en de Nederlandse bloesem tincturen. Mijn ervaring is dat het van groot belang is om te kijken wat bij iemand past. Het is opvallend om te zien, dat bijvoorbeeld sommige mensen juist behoefte hebben aan een Bach tinctuur en anderen juist aan de Nederlandse. Ik voel me rijk dat ik uit al die mooie bloesem tincturen kan kiezen wat het beste bij je past.


Wanneer te gebruiken?

De bloesemtincturen kunnen een welkome ondersteuning zijn in iemands ziekte proces. Door emotionele factoren als neerslachtigheid, angst, bezorgdheid, trauma's, die genezing belemmeren, te behandelen. Bij het gebruiken van bloesem remedies zal iemand duidelijker in contact komen met zijn gevoel, zodat de persoon zelf inzicht krijgt hoe hij of zij de verstoorde emoties weer in balans kan brengen. Wanneer iemand bijv. een angst heeft is dit niet de angst, maar het ontbreken van het deel moed. Leeft men onder voortdurende angst dan zal dit de levenskracht en vitaliteit van de persoon aantasten. Wanneer men het deel moed weer heeft eigen gemaakt, ontstaat er een evenwicht zodat de spanning en/of de ziekte zijn greep kan loslaten en het lichaam zelf op een natuurlijke wijze aan de herstelling kan gaan beginnen.

De tincturen kunnen ook iemand weer in evenwicht brengen na een moeilijke periode of iemand daar juist doorheen helpen. Bij bijv. examens en andere stressvolle zaken kunnen ze een mooie ondersteuning bieden. Ze kunnen ook behulpzaam zijn bij de vele klachten van algehele vermoeidheid en on-welzijn, zonder specifieke medische diagnose.

De tincturen zijn veilig te gebruiken voor baby's, kinderen, volwassenen, en dieren en hebben geen enkele bijwerking.bottom of page