HEERLIJK GEZOND

                                                            Praktijk voor natuurlijk genezen               

Tarieven 

Voor de consulten en behandelingen gelden de volgende tarieven:


Het eerste uitgebreide consult   85,-  (ong. 1 1/2 uur)   

Vervolgconsult/ behandeling      65,-  (ong. 1 uur )

Lang vervolgconsult                   85,-  (ong. 1 1/2 uur)

Kort consult                                32,50 (ong. 30 min.)

Oorkaarsbehandeling                 65,- ( ong. 1 uur )

Consult aan huis binnen de       75,-

gemeente Renkum.

Telefonisch consult 

afhankelijk van de tijd vanaf      15,- 


Aanbieding om wat verlichting te geven in deze corona tijd:

50% korting op het eerste consult en 20% korting op een oorkaarsbehandeling.

In de praktijk houden we ons strikt aan de hygiëne regels van het RIVM


Bij verhindering dient de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders wordt ze in rekening gebracht. 


Het is ook mogelijk om online advies te vragen en / of begeleid te worden.

Informatie hierover kun je krijgen d.m.v. het contactformulier in te vullen en naar mij toe te sturen.


Vergoedingen.

In 2020 vergoeden de volgende verzekeraars NOAG therapeuten:


Delta Lloyd/ Nationale Nederlanden

CZ

CZ direct.nl

De Friesland

Kiemer

Ohra

Azivo

Anderzorg

PMA

Menzis

ONVZ

PZP

VvAA

PNOzorg

Lancyr


De verzekeraars die in 2021 de behandelingen vergoeden voor zover nu bekend, dus onder voorbehoud:


Delta Lloyd/Nationale Nederlanden Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

CZ Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

CZdirect.nl Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

Ohra Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen

Valt onder de CZ groep

Azivo Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

valt onder Menzis

Anderzorg Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

valt onder Menzis

PMA Vergoeding Alternatieve geneeswijzen

valt onder Menzis

Menzis Vergoeding Alternatieve geneeswijzen 
PZP Vergoeding Alternatieve geneeswijzen Let op; vergoeden niet alle natuurgeneeskundige behandelingen                                                                VvAA Vergoeding Alternatieve geneeswijzenDe vergoedingen zijn afhankelijk van het gekozen aanvullende verzekeringspakket. Lees daarom altijd goed de voorwaarden door of neem persoonlijk contact op met uw zorgverzekeraar om teleurstelling te voorkomen. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekering niet in de lijst staat, maar toch een behandeling van alternatieve geneeswijzen vergoed, dus is het altijd verstandig even te informeren. Maar het kan ook zo zijn dat alleen behandelingen door een arts vergoed worden en dat ben ik niet.Mocht er iets veranderen in de regelgeving, dan wordt dat hier vermeld.Lid van de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers - NØAG-AMERSFOORT (www.noag.org)                                                                       praktijklicentienummer: 6869-Aa-13025

AGB zorgverlenerscode 9057432

AGB praktijkcode 90048954

Ingeschreven bij de Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde.

Lid van de NVF

KvK  nr. 09182269

Btw nr. NL 001296415B80

NOAG - Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

Omschrijving: 

De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG-register. Dit om waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied. Een belangrijk doel dat de NOAG zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurgeneeswijzen en over haar geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NOAG-register, alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.


De NOAG heeft als belangrijkste doelstellingen:

 bevorderen, ontwikkelen en toepassen van natuurgeneeswijzen;

 voorlichting verstrekken over de natuurgeneeswijzen;

 bevorderen van een wettelijke erkenning voor diverse natuurgeneeskundige beroepstherapeuten;

 samenbrengen van verschillende disciplines van therapeuten in de NOAG;

 registreren van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten in het NOAG-register;

 samenbrengen en naar buiten treden als gekwalificeerde NOAG-therapeuten;

 belangenbehartiging van de aangesloten NOAG-therapeuten;

 meewerken aan, en verspreiden van, wetenschappelijk onderzoek i.v.m. de natuurgeneeswijzen;

 periodiek (laten) verzorgen van verplichte aanvullende (medische) nascholing;

 periodiek organiseren van NOAG-bijeenkomsten met een voorlichtende taak;

 streven naar contacten met zorgverzekeraars en ziekenfondsen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding aan de geregistreerde NOAG-therapeuten;

 bevorderen van contacten en samenwerking met reguliere genezers;

 onderhouden van contacten met andere stichtingen, verenigingen en

allianties, alsmede met lagere en hogere overheden ten behoeve van de

NOAG-therapeuten.