HEERLIJK GEZOND

                                                            Praktijk voor natuurlijk genezen               

Tarieven 

Voor de consulten en behandelingen gelden de volgende tarieven:


Het eerste uitgebreide consult   85,-  (ong. 1 1/2 uur)   

Vervolgconsult/ behandeling      65,-  (ong. 1 uur )

Lang vervolgconsult                   85,-  (ong. 1 1/2 uur)

Kort consult                                32,50 (ong. 30 min.)

Consult aan huis binnen de       75,-

gemeente Renkum.

Telefonisch consult 

afhankelijk van de tijd vanaf      15,- 


Bij verhindering dienen afspraken uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden, anders worden ze in rekening gebracht. 


Ook is het mogelijk om online advies te vragen en / of begeleid te worden.

Informatie hierover kun je krijgen d.m.v. het contactformulier in te vullen en naar mij toe te sturen.


Lid van de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers - NØAG-AMERSFOORT (www.noag.org)                                                                       praktijklicentienummer: 6869-A-13025

AGB zorgverlenerscode 9057432

AGB praktijkcode 90048954

Ingeschreven bij de Stichting ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde.

Lid van de NVF

KvK  nr. 09182269

Btw nr. NL082727375B03

NOAG - Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers

Omschrijving: 

De NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door middel van registratie in het NOAG-register. Dit om waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar gebied. Een belangrijk doel dat de NOAG zich stelt is het geven van voorlichting over de natuurgeneeswijzen en over haar geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NOAG-register, alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de volksgezondheid.


De NOAG heeft als belangrijkste doelstellingen:

 bevorderen, ontwikkelen en toepassen van natuurgeneeswijzen;

 voorlichting verstrekken over de natuurgeneeswijzen;

 bevorderen van een wettelijke erkenning voor diverse natuurgeneeskundige beroepstherapeuten;

 samenbrengen van verschillende disciplines van therapeuten in de NOAG;

 registreren van natuurgeneeskundige beroepstherapeuten in het NOAG-register;

 samenbrengen en naar buiten treden als gekwalificeerde NOAG-therapeuten;

 belangenbehartiging van de aangesloten NOAG-therapeuten;

 meewerken aan, en verspreiden van, wetenschappelijk onderzoek i.v.m. de natuurgeneeswijzen;

 periodiek (laten) verzorgen van verplichte aanvullende (medische) nascholing;

 periodiek organiseren van NOAG-bijeenkomsten met een voorlichtende taak;

 streven naar contacten met zorgverzekeraars en ziekenfondsen voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding aan de geregistreerde NOAG-therapeuten;

 bevorderen van contacten en samenwerking met reguliere genezers;

 onderhouden van contacten met andere stichtingen, verenigingen en

allianties, alsmede met lagere en hogere overheden ten behoeve van de

NOAG-therapeuten.